Follow NkpgPride on Facebook Follow NkpgPride on Twitter rss
Norrköping Pride: 5-7 maj 2017 » Manifest
3-4 maj 2014

Manifest

 • Norrköping Pride är en ideell förening, som också är en samling visionärer som brinner för samhällskritik och kultur
 • Norrköping Pride vilar på en feministisk grund
 • Norrköping Pride är partipolitiskt och religiöst obundet
 • Norrköping Pride är alltid i rörelse
 • Norrköping Prides mål är att öka medvetande och vidga tänkandet i allmänhet. Kring kön, sexualitet och begär i synnerhet
 • Norrköping Pride tror att alla människor är värdefulla. Vi är emot tvingande kategoriseringar

 • Norrköping Pride is a non-profit organization, consisting of a group of visionaries passionate about social change and culture.
 • Norrköping Pride rests on a feministic foundation.
 • Norrköping Pride is not affiliated with any political party or religion
 • Norrköping Pride is always in motion.
 • Norrköping Pride’s goal is to raise awareness and broaden horizons in general, and on the issues of gender, sexuality and desire in particular.
 • Norrköping Pride believes all people are valuable. We are opposed to forced categorization.

Share |

Publicerat av Norrköping Pride, den 20/1, 2011 klockan 0:53. Inga kommentarer