Det har hänt mycket sen dagarna efter Stonewallupproret. Skillnaderna från bara några decennier tillbaka är enorma. Från en situation under 80-talets aidsepidemi, där media utan större problem kunde skriva om ”bögpest” och ”homosexsjukan”, till positiva artiklar om Pride på förstasidan i många dagstidningar idag. Förutom den enorma opinionspåverkan Priderörelsen har haft på människors syn på HBTQ har många andra framsteg gjorts tack vare den starka rörelse vi utgör. Idag i Sverige ska tilläggas, är det inte skambelagt på samma sätt som tidigare att komma ut. Livet har på många sätt blivit bättre för HBTQ+ personer att kunna leva öppet. Givetvis så kvarstår många problem, men många stora vinster har gjorts.

Inom lagstiftningen

Från att ha varit helt olagligt fram till år 1944 i Sverige, så har lagstiftningen förändrats. Ända fram till år 1979 betraktades homosexualitet som en mental störning och sjukdom. Mellan 1978 och 1984 utreddes kvarvarande diskrimineringslagar. Rekommendationen var förändringar inom äktenskapslagen, ökat diskrimineringsskydd och att homosexuella skulle omfattas av lagen om hets mot folkgrupp. År 1988 kom lagen om samkönade samboförhållanden. Den var ej likställd med lagen för heterosexuella, men 1995 infördes registrerat partnerskap. År 1999 kom lagen om diskriminering på grund av sexuell läggning inom arbetslivet. År 2003 kom en ny hets mot folkgrupp-lag som innefattade sexuell läggning. År 2003 fick samkönade som ingått registrerat partnerskap adoptera. Lagarna likställdes även för dem med olika kön. År 2009 infördes samkönade äktenskap och diskrimineringslagen förbjuder nu diskriminering på områden inom arbetslivet, bostäder, försäljning av varor och utbildning med mera.

Inom arbetslivet

Förutom lagstiftningen så har attityder och policys inom både det offentliga och privata näringslivet förändrats. Idag kan företag bli HBTQ certifierande genom RFSL, vilket många gör. Företagen som genomför certifieringsprocessen får fördelarna som kommer av att vara mer inkluderande, samt ges möjlighet att undvika risker för att diskriminering ska kunna ske på arbetsplatsen. Detta gör även att bemötandet av kunder förbättras och möjligheterna för ett bra kundförhållande stärks för dessa företag.

Inom Skolan

Förändringar i sexualundervisningen har gjort stora framsteg. Skolplanerna för en jämställd skola har kommit långt. Det är idag en självklarhet för de flesta skolor att arbeta normkritiskt och att motverka diskriminering och mobbning.

Samhället i stort

Mycket av opinionsarbetet som förts har satt pressen på lagstiftning och förändring i samhället. Det har också förändrat attityder. Företag och organisationer som diskriminerar har svårt att klara sig i konkurrensen. För vem vill arbeta eller handla med sådana? Inom utbildningsväsendet är det nu norm att arbeta mot diskriminering och för inkludering av alla. Det är något som kommer att ge yngre generationer en bättre förutsättning för ett rikare liv.

Det är en lång väg vi kommit. Det finns mycket kvar att göra. Dessutom måste tidigare vinster alltid försvaras. Kom med i arbetet för att förbättra, stödja och försvara våra rättigheter du med!