Många förknippar Pride med Prideparaderna som hålls på regelbunden basis runt om i världen, men Priderörelsen är mycket mer än så. Pride är först och främst en kärleksbejakande rörelse till stöd och kamp för människors rätt att vara sig själva och att ha samma rättigheter som alla andra människor i samhället.

Priderörelsen har sitt ursprung i 60-talets USA där repressionen var hård och allt som avvek från samhällets normer slogs ner på. Homosexualitet var vid denna tid och ända fram till år 1987 klassat som en psykisk störning i USA och lagar riktade mot människors sexualitet var och är fortfarande en del av verkligheten idag. Ordet pride användes i HBTQ sammanhang första gången av organisationen Personal Rights in Defense and Education som bildades år 1966 och där förkortningen bildar just PRIDE. Organisationen utmanade det dåvarande assimileringstänkandet som fanns inom gayrörelsen genom att istället för anpassning deklarera rätten att vara sig själv. Pride firas ofta runt den 27e juni, eftersom detta var det datum år 1969 som Stonewallupproret skedde i New York, en händelse som skulle bli en stor punkt i rörelsens utveckling.

Idag finns det mängder med olika organisationer runt om i världen som kämpar på olika sätt för Prides ideal och mål. Här i Sverige så har Priderörelsen stöd av många olika organisationer och inte minst från RFSL som fick sin nuvarande form under tiden för demonstrationerna på tidigt 70-tal som senare skulle komma att benämnas Pride. Runt om i Sverige anordnas över 90 Prideparader, flera festivaler och andra arrangemang. Ta gärna en titt på Pridekartan.se för att se samtliga arrangemang som organiseras.

Prideparader och andra arrangemang arrangeras i många länder runt om i världen, São Paulo i Brasilien ligger i topp då 4 miljoner deltog i 2011 års parad. Runt om i världen deltar miljoner i Pride. Kom med du också och fira allas lika rätt!

Pride har visat sig ha en enorm styrka att påverka, vilket vi är stolta över. Nu behövs att fler engagerar sig när tidigare vinningar börjar hotas runt om i världen. I många länder arrangeras Pride helt lagligt med mycket stöd, men i vissa länder ger sig människor ut och firar med risk för sina liv. Det är inte bara i diktaturer som rättigheter angrips. Det sker även i demokratier att vunna rättigheter ifrågasätts. I USA rullas rättigheter tillbaka och det förs en öppen diskussion som ifrågasätter HBTQ-personers rättigheter till att vara sig själva. I Ryssland är repressionen hård och Brunei har infört dödsstraff för homosexualitet. Tyvärr ser vi även en tendens till repression i Europa, och Sverige är inte heller förskonat då Prideparader har attackerats med våld flertalet gånger under 2018. Genom att delta i Pride i Sverige visar vi solidaritet med varandra och även med dem som förbjuds demonstrera och motarbetas runt om i världen. Vi behövs för att skapa möjlighet till att göra världen till en inkluderande plats för alla. Vi behöver dig och glöm inte att kärleken är störst!