Det är inte bara i Sverige som idrotten tagit ställning för HBTQ-samhället. Det finns många stora organisationer som verkar internationell för att idrotten ska inkludera alla. I Europa finner vi bland annat European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF). En gång om året anordnar EGLSF Eurogames där de visar att HBTQ-personer är lika duktiga på idrott som hetero-personer utan och har som mål att kämpa mot diskriminering. Bland Eurogames deltagare finner vi inte bara europeiska idrottare utan även personer utanför Europa deltar. Det är en fest för alla som gillar idrott och här finner du även stöd om du vill starta upp en idrottsklubb för HBTQ-personer.

EGLSF är inte de enda som driver idrotten framåt. Organisationen The Gay Games organiserar vart fjärde år världens största sportevent som har bidragit till att förändra världen. Värt att notera är att de enda sen 1986 har delat ut stipendier till HBTQ-personer. Nästa gång sportfesten arrangeras är det i Hong Kong 2022 .Åk dit om du har möjlighet! Förutom att delta på plats finns det möjlighet att sponsra The Gay Games genom donationer, vilka inte bara går till evenemanget i Hong Kong utan donationerna hjälper till att stödja andra organisationer. The Federation of Gay Games har varit väldigt viktig för att stödja HBTQ-samhället i Ryssland.