Riksidrottsförbundet har ställt sig bakom Prides värderingar. De arbetar aktivt för att fler idrottsförbund ska verka för inkluderande idrott. Idrott har en stor betydelse för många personer. När de olika idrottsorganisationer visar sitt stöd för att synliggöra att HBTQ- samhället är en naturlig del av idrott så får det fler att känna sig välkomna.

En del idrotter har utpräglade macho-ideal. Tidigare var det mycket svårt att bryta mot traditionella mönster. Tydligt stöd för inkluderande idrott leder till samtal och mer kunskap, vilket gynnar alla. Riksorganisationen deltar i Prideparaderna, vilket gör att det även blir en offentlig manifestation som visar idrottens värdegrund. Deltagandet i Pride-parader ger även energi till dem som kämpar för inkluderande idrottsorganisationer.

Det blir allt fler olika frontfigurer inom idrotten som visar på vikten av att alla ska känna sig inkluderade och välkomna. Anja Pärson kom ut 2012 och berättade hur det ledde till att hon inte bara ses som en idrottsstjärna, utan att hon även är en människa. Pia Sundhage har tidigare inte velat prata om sin sexuella läggning men insåg att det var viktigt för HBTQ-kampen att komma ut. Ytterligare en viktig person är Anton Hysén som var den första manlige fotbollsspelaren som kom ut som homosexuell. Tack vare alla modiga personer som vågar ta klivet ut och visa att HBTQ-personer finns i inom olika idrotter ger det mod åt allt flera att våga vara sig själva oavsett vem du älskar. Vi ska inte underskatta idrottens betydelse.

RFSL delar Regnbågspriset för att uppmärksamma personer och organisationer som gör insatser för HBTQ-samhället. År 2018 utdelades priset till Sofia Karlsson som arbetar inom Riksidrottsförbundet. Bara under 2017 utbildade Riksidrottsförbundet över 3800 ledare! Arbetet med inkludering är en del av förbundets Strategi 2025, så det går verkligen att se hur viktig frågan om inkludering är för idrotten.

Det kvarstår mycket att jobba med och än mer inom traditionellt manliga idrotter, vilket bevisas genom att Anton Hysén var den första fotbollsspelaren som kom ut. När även förbundskaptener och ledare visar aktivt ställningstagande för HBTQ-samhället gör det att även supportrar inser att alla har rätt till att vara sig själva oavsett vem du älskar. Stolthet och engagemang bryter ner fördomar och vi kommer att få se allt fler som ställer sig stolta upp och visar sin kärlek inte bara till idrott, utan även hela HBTQ-samhället. Så om du älskar bortom heteronormen har du allt rätt att delta i vilken idrott du vill. Du har samma rättigheter som vem som helst. Tänk på att idrottsföreningarna är till för alla!