Oftast så brukar man benämna Stonewallupproret som starten för Priderörelsen. Det är ju trots allt utan tvekan den händelse som definierat rörelsen och som startade de riktigt stora protesterna. Det skedde även mycket innan Stonewall – 1969. För att ta det från början så får man se till hur situationen såg ut i USA under början av 60-talet och även på organisationerna från 50-talet där mycket av grunden till organisering av rörelsen gjordes. Nu var medborgarrättsrörelsen på framgång men hade fortfarande långt kvar. Martin Luthers ”I have a dream” tal skedde år 1963. Jim Crow-lagarna var fortfarande aktuella. Segregationen var en realitet. Samhället var ytterst konservativt i både arbetar- och överklassen. Homofobin var lika utbredd som rasismen under den här tiden. Det var även en tid av progressivitet och uppror. Flera händelser skedde inom HBTQ historien redan vid den här tidpunkten. Det är viktigt för att förstå hur utvecklingen skulle leda oss fram till Stonewallupproret, responsen från medborgarna och Stonewall inns gäster. Tidigare gay rörelser i USA, såsom The Mattachine Society som bildades år 1950 och sedermera splittrades i olika lokala föreningar på 60-talet använde sig ofta av picketing som metod. Det är en mindre vanlig protestmetod i Sverige, men den är fortfarande väldigt vanlig i USA. Picketing innebär att demonstrera under en längre tid, men med ett mindre antal människor som byter av varandra. Denna organisation tillsammans med andra såsom Daughters of bilitis och Janus Society samarbetade under paraplyorganisationen East Coast Homophile Organization (ECHO). Dessa tidiga organisationer fokuserade på assimileringsstrategier, i motsats till Prides senare ståndpunkt. Många medlemmar ur dessa tidiga organisationer skulle bli ledande i rörelsen efter Stonewallupproret.

Den första gay rights demonstrationen i USA skedde år 1964 i New York, i protest mot att sekretessen för homosexuellas inkallelsepapper i militären bröts. New York var även platsen för protester mot en psykologiföreläsning som hävdade att homosexualitet var en psykisk störning. Innan dess så hade det skett spontana protester, men detta var den första officiella organiserade protesten. Ett flertal händelser skedde under 60-talet och i den här Wikipedia artikeln så listas 23 större och mindre protester av olika slag som skedde innan Stonewallupproret. Gnistan var tänd redan innan Stonewall, även om man får se Stonewall som en ännu större brand. Det som tidigare i huvudsak var spontana protester, blev efter Stonewall mer organiserat. På kort tid skapades ett flertal organisationer och större protester hölls.