Ordet pride härstammar ursprungligen från engelskans gay pride, eller homosexuell stolthet, att man ska vara stolt över sig själv oavsett sexuell läggning eller preferenser. Pride har blivit ett stort begrepp inom alla HBTQ-grupper och står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Varje år i Sverige anordnar man Stockholm pride och festivalen sker på sommaren med parader, föreläsningar, talare och fest. Firandet sker även på andra orter i Sverige landet runt.

Stockholm pride Parade– Nordens största HBTQ-event

Stockholm pride Parade har blivit Sveriges störta folkfest och Skandinaviens största prideevent. Paraden hålls varje år i Stockholm under sommaren runt början av augusti. Paraden är enormt stor och brukar ha cirka 50 000 deltagare och en publik på cirka 500 000 personer. Under år 2020 och den planerade paraden 2021, är den dock digital på grund av rådande situationer i samhället med restriktioner. Pridefestivalen är viktig, oavsett om den sker digitalt eller live. Både yngre och äldre kan delta oavsett vem man är. Många är öppna med sin homosexualitet medan andra inte vågar komma ut, då kan man vara med i denna festival och möta likasinnade. En äldre person oavsett heterosexuell, gay, bi,trans eller queer, kan behöva njuta av livet i alla faser. Då kan man besöka hejsenior.se som har både smarta rabatter, rolig läsning och mycket mer spännande som kan passa!

Föreningen Stockholm pride som är en ideell förening, strävar efter att synliggöra HBTQ-frågor och genom arrangemang som Stockholm pride festival få en större acceptans av homo-, bi- och transpersoner i samhället. Statistik visar att personer inom HBTQ mår bättre i ett öppet samhälle jämfört med ett stigmatiserat samhälle med mindre öppenhet. I Sverige har vi en stor öppenhet vilket också gör att man vågar visa vem man är och sin sexuella läggning. Festen är till för alla och är en populär kulturfestival. Föreningen Stockholm pride som står bakom arrangemanget, är partipolitiskt och religiöst obundet. På festivalområdet brukar man förutom den stora paraden, ha många aktiviteter. Man har allt från föreläsningar och workshops till musikframträdanden, konstutställningar och servering av mat och dryck samt andra tilltugg.

Fördelar med pride

Pride är ett vitt begrepp inom världen och i Sverige firar man inte bara pride i Stockholm utan i många andra städer. I Norrköping har man årligen dragit igång och firat pride och

Norrköpings första prideparad var år 2014 med cirka 350 stolta deltagare. Fördelen med pride, är att man lyfter fram vikten av att alla behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning eller preferenser. Syftet med pride är att igen ska diskrimineras eller behandlas annorlunda på grund av sin läggning. En annan viktigt fördel med pride är att pride ska kunna ge ett politiskt inflytande och på så sätt påverka myndigheter i en positiv öppenhet inför HBTQ-frågor. Pride ger oss en vacker syn på att vi alla är människor och att vi alla behöver varandra.