Pride är en händelse som årligen utspelar sig i länder världen över, i synnerhet i den utvecklade västvärlden.

Vad står Pride för?

Pride är en del av Priderörelsen som har sitt fotfäste i några upplopp i New York, USA. På svenska betyder ordet korrekt översatt ‘stolthet’. Det är meningen att Priderörelsens aktivister ska känna stolthet över sin sexuella läggning och sitt kön, oavsett vad dessa är för respektive person.

Om du som litet företag på arbetstid vill delta i Pridetåget i förslagsvis Stockholm så kan det vara värt att undersöka möjligheten att ta ett lån av capcito.com för att ha råd.

Meningen med Pride är att sprida budskapet om att man ska bli accepterad för den man är beträffande sexuell läggning och könsuppfattning. Rörelsen kräver inte att alla personlighetstyper eller åsikter ska bli accepterade utan enbart sådana som är relevanta, det vill säga att homosexuella äktenskap ska tillåtas eller att man ska ha rätt att byta kön på medicinsk väg.

En för sammanhanget relevant akronym är LBGTQ som står för “Lesbian-Bisexual-Gay-Trans-Queer” och som på svenska betyder ungefär samma saker. Lesbiska kvinnor bildar par med andra kvinnor, bisexuella kan välja att bilda par med antingen män eller kvinnor, gaypersoner är homosexuella män, transpersoner är individer som bytt kön och sist men inte minst så är queerpersoner sådana som gillar att klä ut sig till det andra könet.

Behövs Pride idag?

Moderata partiledaren Ulf Kristersson deltar i

Stockholm Pride tillsammans med flera andra toppolitiker. Uppenbarligen är ämnet en het potatis som vållar mycket debatt och som samtidigt förs fram i samband med feministiska idéer. Det är ett känt faktum att priderörelsen katalyserat kvinnorättsrörelsen och vice versa. Utan varandra hade det förmodligen gått långsammare i utvecklingen av ett mer jämlikt samhälle.

Homoäktenskap

Homoäktenskap är tabu i många länder, inte minst i Afrika. Bara att nämna tanken att vara intresserad av andra män kan leda till bestraffning. Sydafrika är på många sätt en oas eller om man så vill säga en frizon för dem som inte accepterats i kontinentens andra länder. SAS hade en kampanj som hette ‘Love is in the air’ – ‘Kärlek är i luften’ där konceptet gick ut på att låta homosexuella par gifta sig inuti flygplan som befann sig i luften. Det var inte så länge sedan homosexuella äktenskap började tillåtas i kyrkan i Sverige, vilket är betydligt tidigare än i flertalet afrikanska länder.

Regnbågsflaggan

Vad som utmärker Pride är just regnbågsflaggan som förstås avbildar ett spektrum av regnbågens färger i horisontella plan. Förmodligen har man valt just regnbågen för att visa att solen tillåter avvikelser genom att inte bara ge ifrån sig en eller några färger när den genomskär regndroppar. Det är för många en vacker tes.