Året efter Stonewallupproret, anordnades en demonstration under namnet Christopher Street Liberation Day den 28 juni 1970. Samtidigt hölls Pridemarscher i Chicago och Los Angeles. Det var de första Pridemarscherna i historien. Se här för bilder. Följande år så anordnades Pride i flera städer i USA. Pride anordnades även i Stockholm, Västberlin, Paris och London. Många av de tidigare aktivisterna som hade ambitionen att appellera till heterosexuella, med argumentet att vi inte är annorlunda än er, var efter Stonewall splittrade. Det här var ju raka motsatsen till assimileringstanken som många protesterande använt sig av. Det vände dock snabbt när explosionen av aktivism och verkligheten av aktivismens framsteg blev uppenbara. Innan Stonewall fanns det 50–60 grupper i USA. Ett år efter upproret var det 1500 och ytterligare ett år senare var det runt 2500 grupper. Samtidigt så hade Pride spridit sig över världen, främst till Europa och Kanada. Det skulle dröja ända fram till 1990, då den första Pride utanför västvärlden hölls i Sydafrika. Under 70-talet så präglades rörelsen av mycket splittringar, främst mellan lesbiska kvinnor och homosexuella män. Kvinnorna ansåg att männen upprätthöll patriarkatet. Både männen och kvinnorna ansåg att frågorna grupperna ställdes inför var för olika. Utmaningarna som männen hade var inte heller samma som för kvinnorna, exempelvis problemet med brottsprovokationerna.