Vad är Pride egentligen? Det är nog en fråga som många har ställt sig genom åren, men som mer och mer har blivit tillgänglig för den breda massan. Nedan kommer vi att förklara det du behöver veta för att förstå begreppet Pride!

Hur uppkom Priderörelsen?

För att förstå begreppet och fenomenet Pride behöver man veta lite grann om dess uppkomst. År 1969 grundades denna rörelse i New York efter Stonewallupproret. Detta uppror inträffade på grund av att det var olagligt att vara homosexuell i USA, vilket gjorde att personer med denna läggning sökte sig till New York där det fanns fler likasinnade. Stonewall Inn var en bar som polisen gjorde en räd mot, just eftersom det var ett känt tillhåll för transpersoner och homosexuella. Dock blev det massiva protester och motstånd från de personer som var i baren, vilket sedan höll i sig i flera dagar. Där och då grundades priderörelsen.

Pride står alltså för stolthet, att man ska vara stolt över sig själv oavsett vilket kön, vilken etnicitet eller vilken sexuell läggning man har.

Pridefestivaler

De flesta av oss känner till Pridefestivalen i Stockholm, men det finns över 50 stycken festivaler runt om i Sverige varje år. Det finns även Europride, vilket innebär att det är en festival som sker i en ny stad någonstans i Europa varje år. I år, 2019, var Göteborg tillsammans med Stockholm utnämnd till detta.

Under en pridefestival är det vanligt att deltagarna och åskådarna klär ut sig i fantastiska kreationer. Många skulle även passa som halloweenutklädnad då de oftast är otroligt spektakulära.

Prideflaggan

Det har sedan 1970-talet funnits flera olika prideflaggor, där framför allt de olika färgerna har förändrats. Dagens flagga innehåller färgerna röd, orange, gul, grön, blå och lila. De olika färgerna har även olika innebörder.

  • Röd – Livets färg
  • Orange – Helande
  • Gul – Solen
  • Grön – Naturen
  • Blå – Harmoni
  • Lila – Anden och själen

Pride i småstäder

Som tidigare nämnts finns såklart även Pride och dess festivaler runtom i många av Sveriges småstäder. Detta behövs verkligen då det ofta rapporteras om trakasserier och utanförskap kopplat till priderörelsen ute i landet. Många vittnar om svårigheter att passa in samt hitta umgängen med likasinnade. Utöver det är det också svårt att “komma ut” i mindre städer då det upplevs att dessa personer blir uttittade samt pratade om i små samhällen. Vi behöver helt enkelt priderörelsen för att fler personer ska våga och vara mer bekväma i sina livsval samt att få fler att känna sig som en del av samhället och inte någon som stör det.

Avslutningsvis är det viktigt att nämna att vi alla, oavsett sexuell läggning, solidariskt kan engagera oss i pride just för alla de människor världen runt som faktiskt inte kan eller får göra det. I många länder är det fortfarande olagligt att tillhöra hbtq-rörelsen.